Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2014

Asenata
19:59
Znikam
od kilku dni 
skomleniem
Siedzę po cichu
chociaż
wszystko widziałam
wszystko słyszałam
a czułam po stokroć
każdy nóż we mnie ugodził 
(przebita po wskroś)
Siedzę ze spokojem
tworzę wzorki na skórze
taplam się w krwi
Moje szepty nikną w gwarze 
(tyle tych ludzkich głosów u ciebie rozbrzmiewa)
plątają się między
twymi kłamstwami
tajemnicami i ciszą
Czasem mamroczę pod nosem
kiwając się na boki
patrzę w przestrzeń
Połóż kamień w miejsce gdzie znajdą moje ciało
*
Sterylnie tu, twierdzą
(ależ cicho tu u ciebie w środku)
Pusto tu, twierdzą
Martwo tu, twierdzą
co mam odrzec
lokator wyprowadził się z ostatnim swoim kłamstwem
kogóż mam tu wpuścić
nikt rudery nie przyjmie
Zostawił tu ledwie
wazon stłuczony
i długopis wewnątrz 
Fragmenty serca na nim
tkanki poprzecznie prążkowanej
i napisy jakieś
Uprzątnę go zaraz

"I tak właśnie kończy się świat 
I tak właśnie kończy się świat 
I tak właśnie kończy się świat 
Nie hukiem lecz skowytem. "

— skowytem...
19:43
7384 cf02 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaszokolatte szokolatte
Asenata
19:41
8657 f5bc
Reposted fromworst-case worst-case

June 08 2014

Asenata
21:58
5071 413f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotforgetme notforgetme
Asenata
21:57
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
Asenata
21:51
4670 3ef9
Reposted fromsaku saku
Asenata
21:44
9839 94d1
i powoli przestaję czuć cokolwiek ..
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vianieuciekaj nieuciekaj

June 07 2014

Asenata
23:56
9993 8a0a
Reposted fromfeeling-super feeling-super vialifeless lifeless
Asenata
23:40
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viapikkumyy pikkumyy
Asenata
16:03
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
Bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted frompanimruk panimruk viascorpix scorpix
16:01
1797 a218
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix

June 04 2014

Asenata
20:13
Asenata
20:05Wpadłam w moją wewnętrzną histerię. Nie krzyczałam, nie płakałam głośno, nie biegałam i nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Po prostu w jednej chwili coś we mnie stłukło się i przyrosłam do chodnika, nie mogąc zrobić kroku do przodu.

— Po prostu mnie przytul.
Reposted fromzenibyja zenibyja viascorpix scorpix
Asenata
20:04
4432 cfbd
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viascorpix scorpix

June 03 2014

Asenata
20:59
Bohater zawsze na propsie #update

June 02 2014

Asenata
12:29
Reposted byfeeling-superaugustuslifeless

May 30 2014

Asenata
15:24
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
Asenata
15:23
0229 3628 500
Reposted fromscorpix scorpix
Asenata
15:20
Reposted fromworst-case worst-case

May 29 2014

22:07
5397 0b96 500

bl-ossomed:

yikes:

Teddy Roosevelt’s diary entry from the day his wife died. He never spoke of her death again.

i reblog this every time its on my dash

this is so sad

Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl